Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1992 - 2022) - Kỳ 4

PHẦN THỨ HAI: NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH NINH BÌNH

Dây chuyển sản xuất của Nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô tô Hyundai Thành Công Ninh Bình. Ảnh: Tú Anh

 E. Giai đoạn 2016 - 2020 Bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn nhiều khó khăn, thách thức; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 13/15 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, trong đó 12 mục tiêu hoàn thành vượt mức. - Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng. 

Tổng sản phẩm GRDP giai đoạn này tăng bình quân 8,03%/năm, vượt mục tiêu Đại hội, cao hơn bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 64,8 triệu đồng, gấp 1,57 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách cả nhiệm kỳ đạt 58.841 tỷ đồng, gấp 3,6 lần nhiệm kỳ trước. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ có những bước đi đột phá; thu hút được nhiều dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân 22,3%/năm, vượt mục tiêu Đại hội (16,0%/năm). Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như ô tô, camera module, kính nổi... tăng mạnh, đóng góp lớn cho nền kinh tế của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. 

Nhiều công trình trọng điểm được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng, từng bước đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại. Chính sách phát triển nông nghiệp và hỗ trợ nông thôn được thực hiện hiệu quả; nông nghiệp chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thức sản xuất tiên tiến, giá trị sản xuất đạt 135 triệu đồng/1 ha đất canh tác; hình thành vùng cơ sở chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hưởng ứng của nhân dân. Hết năm 2020, có 106/116 xã (chiếm 91,4%) và 4 huyện (Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô) đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 100 thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Du lịch tiếp tục phát triển năng động, có nhiều sản phẩm du lịch mới, từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu trong nước, quốc tế và dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quy hoạch chung Khu Quần thể Danh thắng Tràng An được Thủ tướng phê duyệt làm căn cứ bảo tồn, bảo vệ di sản. Năm 2019, đón 7,65 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. - Văn hóa - xã hội có nhiều kết quả, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, người có công và các đối tượng bảo trợ được chăm lo. 

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 2%, hộ cận nghèo 3%; bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 20.500 người. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức thành công đã tạo sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia  tăng lên 95,1%, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều năm liền, Ninh Bình xếp thứ 3 cả nước về điểm trung bình bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia, cũng là tỉnh thứ 3 trong cả nước về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Năm 2020, Ninh Bình tự hào lần đầu tiên có học sinh giành giải cao nhất Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. 

Đã chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn được công nhận tiêu chí quốc gia về y tế đạt 98,6%; tỷ lệ tham gia BHTY đạt 92% dân số, tiến tới y tế toàn dân. - Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho sự phát triển. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp, kéo dài; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, tạo niềm tin cho nhân dân. - Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt; lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên. 

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; triển khai sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện quy định về nêu gương và chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy, đồng thời duy trì sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hằng tháng gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân trở thành nền nếp. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhất là ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, vùng đông đồng bào có đạo, bình quân mỗi năm kết nạp 2.020 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được triển khai nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương. 

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nhiều mô hình "Dân vận khéo" được áp dụng và phát huy hiệu quả thực tế; nhiều vấn đề phức tạp, vướng mắc ở cơ sở được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, tạo sự gắn bó, đồng thuận trong Nhân dân. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được dư luận Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính được  triển khai tương đối đồng bộ, quyết liệt, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các cơ quan, đơn vị đã quan tâm triển khai công tác cải cách hành chính tại đơn vị kịp thời, đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đảm bảo công khai, minh bạch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân. 

- Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và nội dung hoạt động; chăm lo đến lợi ích của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, khu dân cư; đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

- Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được nâng cao; công tác quản lý và điều hành của UBND tỉnh có chuyển biến tích cực. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với chất lượng ngày càng được nâng lên. Sự phối hợp giữa HĐND với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo tổ chức thực hiện được nâng lên. 

Chỉ số cải cách hành chính từ năm 2015 đến nay xếp trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, năm 2019 xếp thứ 8 toàn quốc (tăng 01 bậc so với năm 2018, tăng 32 bậc so với năm 2014). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp thường xuyên với HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong chỉ đạo triển khai tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; tham gia ý kiến vào các dự án Luật. 

Chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được nâng lên; đã tiếp thu và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ. 

 (còn nữa)

Theo baoninhbinh.org.vn

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 480
  • Tất cả: 180,213
Đăng nhập