Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh ( kỳ 6)

Để tiếp tục thông tin tới độc giả những nội dung tiếp theo trong Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng đăng tải những nội dung này.

Một góc đô thị thành phố Ninh Bình. Ảnh: Thế Minh

4. Những phần thưởng cao quý đã đạt được trong 30 năm đổi mới và phát triển (1992 - 2021) 

Đảng và Nhà nước đã ghi nhận và khen thưởng những thành tích của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến năm 2020: - Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình; Công an tỉnh; Nhân dân và lực lượng vũ trang 7/8 huyện, thành phố được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. 

 - Tỉnh Ninh Bình được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ nhất năm 2007, lần thứ hai năm 2012, lần thứ ba 2015.  - 79 tập thể, 23 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT Nhân dân và anh hùng lao động.

 - 1.269 Mẹ Việt Nam được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng". Hàng nghìn tập thể và cá nhân đã được khen thưởng Huân, Huy chương các loại.

5. Những bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới và phát triển

Một là, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của các cấp ủy đảng; năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp; vai trò tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động các tầng lớp nhân dân. 

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Coi trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; tôn trọng và phát huy thực sự quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Hai là, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, rõ ràng trách nhiệm và cơ chế thực thi. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư. Bảo đảm hài hòa, cân đối giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh. Khai thác và phân bổ hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm các nguồn lực nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đồng thời xây dựng nền văn hóa, con người phát triển toàn diện. 

Ba là, chú trọng công tác đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá, dự báo của từng cấp, ngành. Chủ động, tích cực áp dụng các kỹ năng quản lý, quản trị tiên tiến, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa cấp và ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. 

Bốn là, thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của địa phương; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện. Kiên trì, quyết liệt chỉ đạo các việc lớn, việc khó, tạo thế phát triển ổn định, lâu dài đối với kinh tế - xã hội của tỉnh. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để phát triển.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ công chức. Tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

(còn nữa)

Theo baoninhbinh.org.vn

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 20
  • Trong tuần: 403
  • Tất cả: 180,136
Đăng nhập