QUY TRÌNH CHUẨN HÓA VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU TRẺ EM CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em (công dân dưới 16 tuổi) theo quy trình như sau:

 Bước 1: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo cán bộ chuyên trách về Lao động - Thương binh và Xã hội xã/phường tiến hành rà soát dữ liệu và kết xuất ra danh sách trẻ em trên phần mềm quản lý thông tin trẻ em (sau đây gọi tắt là phần mềm) với các trường hợp sau:

 - Trẻ em không có số Căn cước công dân (CCCD), Chứng minh nhân dân (CMND);

 - Định dạng số CCCD/CMND của trẻ em bị sai;

          - Trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, cha/mẹ/người giám hộ.

          Bước 2: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao cho cán bộ chuyên trách về Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hôi phụ nữ, cộng tác viên và cơ quan đoàn thể có liên quan thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản tại các hộ gia đình. Trong quá trình rà soát, nếu có trẻ em mới phát sinh chưa được quản lý trên phần mềm, cần bổ sung vào danh sách.

 Danh sách trẻ em sau khi rà soát, bổ sung, điều chỉnh được chuyển cho Công an xã/phường để xác thực và cung cấp mã định danh

Bước 3: Công an xã/phường tiếp nhận danh sách, thực hiện đối chiếu, xác thực thông tin và cung cấp mã định danh trẻ em, ký và bàn giao danh sách cho cán bộ chuyên trách về Lao động - Thương binh và Xã hội để quản lý.

          Bước 4: Cán bộ chuyên trách về Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cập nhật thông tin trẻ em đã được chuẩn hóa và làm sạch vào phần mềm theo Hướng dẫn sử dụng phần mềm./.

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 501
  • Tất cả: 180,234
Đăng nhập